ספרים

פרסומים מקצועיים

ספרים

2016

נאמנויות ותכנון העברות בין-דוריות בישראל (אנגלית)

אלון קפלן
עיזבון, ירושה, נאמנות, נאמן | מאי 2016

Trusts in Prime Jurisdictions, Fourth edition

Alon Kaplan, General Editor
חברה, תאגיד, מיסוי נאמנויות, נאמנות, נאמן | מאי 2016

2015

Trusts in Israel: Development and current practice

Alon Kaplan, Author
עיזבון, ירושה, נאמנות, נאמן | מאי 2015

2010

Trusts in Prime Jurisdictions, Third edition

Alon Kaplan, General Editor
חברה, תאגיד, מיסוי נאמנויות, נאמנות, נאמן | מאי 2010

1997

Israelisches Wirtschaftsrecht (1998) A concise German translation of Israeli Business Law

Alon Kaplan
עסקים, חברה, תאגיד, אמנות מס, מיסוי נאמנויות | מאי 1997

1996

Israeli Business Law: An Essential Guide

Alon Kaplan, General Editor
עסקים, חברה, תאגיד, אמנות מס | מאי 1996

1994

Israel Law and Business Guide

Alon Kaplan, General Editor
עסקים, חברה, תאגיד, מס, תכנון מס | מאי 1994