הליך גילוי מרצון חדש- יפורסם בקרוב

הליך גילוי מרצון חדש- יפורסם בקרוב

אלון קפלן | ספטמבר 24, 2017 | מיסוי נאמנויות
בכנס סטפ ישראל שהתקיים ב-20 ליוני 2017, הודיע ראש רשות המיסים משה אשר כי בקרוב יוכרז על נוהל גילוי מרצון שמטרתו לאפשר לנישומים גילוי מרצון של מידע בדבר הכנסות של נישומים שלא דווחו לרשויות המס. בתמורה לכך תבטיח רשות המסים חסינות מהעמדה לדין פלילי והסדר כספי סביר בהתאם לתנאים שיקבעו בנוהל. יש להניח כי נוהל גילוי מרצון יהיה אנונימי ללא ציון שם הנישום לפני סיום ההליך.
הערה: ראוי לציין כי ההליך איננו מיועד למי שכבר קיבל פניה (או נחקר)  בדבר הנכסים הבלתי מוצהרים.
כל המשא ומתן עם רשות המיסים עד להסכמה סופית יהיה ללא חשיפת שמו של הנישום. רק לאחר שתושג הסכמה בין נציג הנישום לבין רשות המיסים ייחשף שמו של הנישום. אם הנישום לא יסכים לתנאי ההסכם– ניתן יהיה "לסגת" מההליך והשם לא ייחשף. 
 
למי מיועד ההליך של גילוי מרצון
הליך גילוי מרצון מיועד בעיקר לתושב ישראל אשר הפיק הכנסות מנכסים מחוץ לישראל המוחזקים:
בחשבון בנק בחו"ל.
בהשקעות פיננסיות במוסדות אחרים (מנהלי תיקים או חברות ביטוח(.
החזקת מניות בתאגיד זר (חברה שותפויות וכו').
מי שקיבל כספים בירושה בחו"ל ולא דיווח על כך בישראל.
מי שמוחזקים עבורו כספים/ נכסים בחו"ל על ידי אדם אחר.
 
סיכום:
הליך גילוי מרצון נועד לאפשר לנישום להסדיר את ענייניו הכספיים ולכלול אותם בהון המוצהר שלו בישראל.
השתתפות בהליך תמנע הסתבכות פלילית עקב הליכי החלפת מידע בין מדינות אשר יכנסו לתוקף בתחילת 2018.
כמו כן, יאפשר הגילוי הזה לתכנן העברת נכסים בין דורית בין בני משפחה ולמנוע מהיורשים העתידים קשיים אישיים בקבלת הון העזבון והעברתו לישראל.