כתב העדר אחריות

כתב העדר אחריות

המידע המוצג באתר זה הינו כללי בלבד, אינו מיועד לטפל בסוגיה ספציפית כזו או אחרת ואינו מהווה ייעוץ משפטי.

משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, משקיעים מאמצים להבטחת אמינות המידע באתר ועדכניותו. יחד עם זאת, משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, אינו מתחייב כי המידע המופיע באתר הינו המעודכן, המדויק והמקיף ביותר הקיים בתחומים המסוקרים באתר ו/או באתרים אחרים המקושרים לאתר זה בכל צורה שהיא.

כל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר זה אינו מיועד ליצור ואינו יוצר יחסי עו"ד–לקוח בין משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, לבין כל גורם אחר.

משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון, לא נוטל על עצמו כל אחריות והוא לא יהא אחראי כלפי כל אדם או גוף ביחס להשלכות שייגרמו, ככל שייגרמו, מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה.

המידע מיועד לידיעה אישית, אינו מהווה יעוץ משפטי או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא והשימוש בו הוא על אחריות המשתמש בלבד. לכל עניין משפטי יש לפנות לעורך דין המוסמך במדינתו של מקבל המידע.

זכויות הבעלות באתר על תכניו ועל כל יישום או יצירה אחרת הנכללים בו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, הן, ותיוותרנה בכל עת, בבעלות משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון.

האתר על תכניו הינו רכושם של משרד ד"ר אלון קפלן, עו"ד ונוטריון והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לאותם צדדים שלישיים.

אלא אם נאמר אחרת האתר על תכניו מיועד לשימוש עצמי בלבד. למעט לשימושך העצמי והאישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תכני האתר, בחלקם או במלואם, באופן זמני או קבוע. אינך רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור יצירות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שמקורם באתר. כמו כן, כל שימוש מסחרי אחר, מכל מין וסוג שהוא הוא אסור.

עורכי הדין ממשרדנו ישמחו לדון עמכם בכל נושא משפטי שתזדקקו לו בתחום ההתמחות שלנו. אנא צרו עמנו קשר בטלפון או באמצעות דואר האלקטרוני.